Vabilo na dramaturški kolegij

Vabilo na dramaturški kolegij

5. december 2022

Sence pandemije: skriti glasovi

Festival Borštnikovo srečanje je v okviru mednarodnega projekta Sence pandemije: skriti glasovi, ki ga izvaja v sodelovanju z Zagrebškim gledališčem mladih in Beograjskim dramskim gledališčem konec oktobra objavil javni natečaj za izbor treh novih dramskih besedil. Namenjen je ženskim avtoricam besedil, naslavlja pa problem (povečanega) nasilja nad ženskami v času zaprtja javnega življenja zaradi pandemije koronavirusa. 

V sklopu razpisanega natečaja vas vljudno vabimo na dramaturški kolegij, ki bo potekal v sredo, 14. decembra ob 12. uri v Kazinski dvorani SNG Maribor.

Sodelujoči:

  •  Ivana Vuković, dramaturginja projekta

  •  Jerneja Turin, svetovalka-analitičarka centra za človekove pravic – Varuh človekovih pravic

  •  Marinka Dobrajc, predstavnica Centra za socialno delo Maribor

  •  Ana Lah, novinarka Večera

Gledališča imajo pomembno družbeno vlogo, zato želimo s projektom širšo javnost in mlade ozavestiti o tej problematiki. Mladim preko gledaliških delavnic omogočamo, da spoznajo proces nastanka gledališke predstave. Priložnost dajemo avtoricam besedil in gledališkim umetnicam, saj so v gledaliških poklicih še vedno v neenakopravnem položaju. Dvoletni projekt se bo zaključil z gledališko uprizoritvijo na javnem natečaju izbranih dramskih besedil pod vodstvom gledališke režiserke Selme Spahić. Sofinanciran je v sklopu programa Ustvarjalna Evropa s finančno podporo Evropske komisije.

Informacije o javnem natečaju:

  • Rok za pošiljanje dramskih besedil je 18. januar 2023 do 24. ure. Besedila, poslana po tem roku, ne bodo upoštevana.

  • Na natečaj se lahko prijavijo osebe ženskega spola s stalnim prebivališčem v državah Evropske Unije ter v državah, ki so vključene v program Ustvarjalna Evropa (Islandija, Norveška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Tunizija, Armenija, Kosovo*)

*Ta oznaka ne posega v stališče o statusu in je v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1244/1999 in mnenjem ICJ o Deklaraciji o neodvisnosti Kosova.

  • Vsaka avtorica lahko prijavi izključno eno izvirno dramsko besedilo. Prijavljeno besedilo ne sme biti objavljeno ali v kakršnikoli obliki že izvedeno. Besedila v hrvaškem, srbskem ali slovenskem jeziku je potrebno poslati v Word ali PDF formatu na e-naslov: shadow.pandemic@zekaem.hr.

  • Zainteresirane avtorice lahko vprašanja v zvezi z natečajem zastavijo preko e-pošte: shadow.pandemic@zekaem.hr najkasneje do 5. decembra 2022 do 23. ure. Odgovori bodo objavljeni najkasneje 15. decembra 2022 do 23. ure na spletni strani projekta www.shadowpandemic.eu.

  • Vsako izbrano besedilo bo nagrajeno v bruto znesku 4.400 eur (znesek vključuje vse davke in dajatve in predstavlja skupni strošek izplačevalca). 

  • Izbrana besedila bodo prevedena v angleščino, objavljena v spletni obliki, igro/uprizoritev v obliki omnibusa, ki temelji na nagrajenih besedilih kot sestavni del uprizoritve, pa bo režirala režiserka Selma Spahić. Predstava bo izvedena v Zagrebu, Beogradu in v Mariboru.