Sence pandemije: skriti glasovi

Sence pandemije: skriti glasovi

25. oktober 2022

O projektu

Festival Borštnikovo srečanje, Zagrebško gledališče mladih in Beograjsko dramsko gledališče smo partnerji pri projektu Sence pandemije: skriti glasovi, ki naslavlja problem nasilja nad ženskami v času zaprtja javnega življenja zaradi pandemije koronavirusa. V sklopu projektnih aktivnosti bodo nastala nova dramska besedila, izvedene bodo delavnice z mladimi, projekt se zaključi z gledališko uprizoritvijo.

Gledališča tradicionalno gradijo mostove zaupanja in sodelovanja med ljudmi, s tem projektom želimo okrepiti zavedanje o nasilju nad ženskami v javnem prostoru, s perspektive ustvarjalk. Dvoletni projekt je sofinanciran v sklopu programa Ustvarjalna Evropa, Evropska komisija. 

Projekt je razdeljen v tri faze (delovne sklope), njihovi rezultati so povezani in se tekom razvoja projekta nadgrajujejo. Vsaka faza zasleduje specifične cilje, ki so usmerjeni k dvigu javnega zavedanja o specifičnem problemu nasilja nad ženskami, ob tem projekt promovira avtorice dramskih besedil in gledališke ustvarjalke v širšem prostoru veljavnosti programa Ustvarjalna Evropa.

Načrtujemo naslednje rezultate: tri izbrana dramska besedila avtoric, predvidoma v slovenskem, hrvaškem in srbskem jeziku, dvig zavedanja o nasilju nad ženskami v času pandemije kovida pri splošni javnosti in med mladimi, v pripravo in izvedbo projekta bo vključenih 30 ustvarjalcev in 60 mladih, ki bodo sodelovali v delavnicah, produkcija predstave z najmanj 11 ponovitvami (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Poljska, Češka), izdaja e-zbirke nagrajenih dramskih besedil v angleškem jeziku.

Projektne aktivnosti so se pričele septembra 2022, projekt bo trajal dve leti. V začetku prihodnjega leta bomo predstavili izbor nagrajenih besedil, ki bo preveden v angleški jezik in objavljen na spletni strani projekta. Gledališka uprizoritev v režiji Selme Spahić bo javnosti predstavljena pomladi 2024, po premiernih uprizoritvah v partnerskih gledališčih načrtujemo dve gostovanji v tujini (Poljska, Češka). Vzporedno z ostalimi projektnimi aktivnostmi bodo v partnerskih gledališčih potekale tematske delavnice za dvig zavedanja javnosti o problematiki nasilja nad ženskami v času pandemije ter za razvoj gledališkega občinstva.

Web: www.shadowpandemic.eu
Facebook: https://www.facebook.com/projectshadowpandemic