Foto: Boštjan Lah

Predstavili projekt Sence pandemije: skriti glasovi

25. oktober 2023

Festival Borštnikovo srečanje, Zagrebško gledališče mladih in Beograjsko dramsko gledališče bomo prihodnji dve leti izvajali projekt Sence pandemije: skriti glasovi, ki naslavlja problem nasilja nad ženskami v času zaprtja javnega življenja zaradi pandemije koronavirusa. V sklopu projektnih aktivnosti bodo nastala nova dramska besedila, izvedene bodo delavnice z mladimi, projekt pa se bo zaključil z gledališko uprizoritvijo. Dvoletni projekt je sofinanciran v sklopu programa Ustvarjalna Evropa, Evropska komisija v višini 200.000 EUR. 

Projektne aktivnosti in cilje projekta so danes v SNG Maribor predstavili Snježana Abramović Milković, direktorica Zagrebškega gledališča mladih, Aleš Novak, umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje, Bojana Karajović, pomočnica direktorja Beograjskega dramskega gledališča, in Ivana Vuković, dramaturginja projekta.

Številke kažejo, da je nasilje nad ženskami v porastu in ker imajo gledališča pomembno družbeno vlogo, želimo skozi projekt ozavestiti predvsem mlade o tej pomembni temi in jim dati priložnost, da skozi delavnice spoznajo tudi proces nastanka gledališke predstave."

Snježana Abramović Milković, direktorica Zagrebškega gledališča mladih 

Projekt je razdeljen v tri faze, rezultati so povezani in se tekom razvoja projekta nadgrajujejo. Vsaka faza zasleduje specifične cilje, ki so usmerjeni k dvigu javnega zavedanja o specifičnem problemu nasilja nad ženskami, ob tem projekt promovira avtorice dramskih besedil in gledališke ustvarjalke v širšem prostoru veljavnosti programa Ustvarjalna Evropa. 

Načrtujemo naslednje rezultate: tri izbrana dramska besedila avtoric, predvidoma v slovenskem, hrvaškem in srbskem jeziku, dvig zavedanja o nasilju nad ženskami v času pandemije koronavirusa pri splošni javnosti in med mladimi, v pripravo in izvedbo projekta bo vključenih 30 ustvarjalcev in 60 mladih, ki bodo sodelovali v delavnicah, produkcija predstave z najmanj 11 ponovitvami (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Poljska, Češka), izdaja e-zbirke nagrajenih dramskih besedil v angleškem jeziku. 

"Promoviramo in dajemo priložnost ženskim avtoricam besedil in gledališkim ustvarjalkam, saj so te še zmeraj tudi v gledaliških poklicih v neenakovrednem položaju." 

Bojana Karajović, pomočnica direktorja Beograjskega dramskega gledališča

Projektne aktivnosti so se pričele septembra 2022, projekt bo trajal dve leti. Z današnjim dnem objavljamo natečaj za izbor treh novih dramskih besedil, ki temeljijo na obravnavami temi. Na natečaj se lahko prijavijo avtorice ženskega spola s stalnim prebivališčem v državah Evropske Unije ter v državah, ki so vključene v program Ustvarjalna Evropa; prijavijo lahko izključno eno izvirno in še neobjavljeno dramsko besedilo. Natečaj je odprt do 18. januarja 2023 do polnoči, rezultati bodo objavljeni najkasneje 28. februarja 2023 na spletni strani projekta Shadow Pandemic. 

V začetku prihodnjega leta bomo predstavili izbor nagrajenih besedil, ki bo preveden v angleški jezik in objavljen na spletni strani projekta. Gledališka uprizoritev v režiji Selme Spahić bo javnosti predstavljena pomladi 2024, po premiernih uprizoritvah v partnerskih gledališčih načrtujemo dve gostovanji v tujini (Poljska, Češka).


"Želim si, da bi Festival Borštnikovo srečanje v prihodnje še pogosteje sodeloval v vlogi koproducenta gledaliških projektov in aktivnosti, ki povezujejo partnerje v mednarodnem prostoru." 

 Aleš Novak, umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje
Foto: Boštjan Lah
Foto: boštjan lah
Foto: boštjan lah
Foto: boštjan lah
Foto: boštjan lah
Foto: boštjan lah
Foto: Boštjan Lah
Foto: boštjan lah
Foto: boštjan lah
Foto: boštjan lah
Foto: boštjan lah
Foto: boštjan lah