Prstan

Vabilo za posredovanje nominacij za Borštnikov prstan za leto 2024

10. november 2023

Nagrada Borštnikov prstan je najvišje priznanje za igralsko ustvarjalnost v Republiki Sloveniji. Festival Borštnikovo srečanje prstan podeli vsako leto, in sicer izmenično igralki in igralcu, na sklepni prireditvi ob zaključku festivala. Prihodnje leto bo prejemnik igralec, letos ga je prejela Nataša Matjašec Rošker.

Nominacijo za Borštnikov prstan 2024 lahko podajo posamezniki in pravne osebe s področja uprizoritvenih umetnosti in s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ter SSG Trst, prav tako jo lahko na podlagi lastne presoje podajo člani vsakokratne žirije za podelitev Borštnikovega prstana. 

Nominacija mora vsebovati: 
•  podatke o kandidatu: ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefon in e-naslov; 
•  podatke o pobudniku nominacije: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, kontaktno osebo, naslov, telefon in e-naslov; 
•  strokovno utemeljitev nominacije (z morebitnimi prilogami, kot so seznam vlog, kritike, dodatna strokovna mnenja ipd). 
  
Nominacije za Borštnikov prstan za leto 2024 nam pošljite do vključno 15. januarja 2024 v zaprti ovojnici s pripisom "Nominacije za Borštnikov prstan 2024 – ne odpiraj!" na naslov: 
SNG Maribor, Festival Borštnikovo srečanje, Slovenska 27, 2000 Maribor.

Za pravilno oddano bo štela tudi nominacija posredovana na e-naslov: info@borstnikovo.si.


Aleš Novak,
umetniški direktor FBS


Maribor, 10. november 2023